Uncategorized

Dożynki gminy Świnice Warckie

W niedzielę 4 września gościliśmy tegoroczne Święto Plonów naszej gminy Świnice Warckie. Po pracowitych przygotowaniach, dzięki zaangażowaniu mieszkańców Parsk i Podłęża oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, park i dwór były gotowe.

Uroczystość rozpoczął barwny korowód z przepięknymi i niezwykle pracowicie wykonanymi wieńcami dożynkowymi, któremu towarzyszyła orkiestra strażacka z OSP Piaski. Ceremoniom przewodniczyli starościna Agnieszka Zawadzka i starosta Paweł Rygielski. Proboszcz naszej parafii Grodzisko ks. Aleksander Rybczyński odprawił mszę świętą w intencji rolników i tegorocznych plonów, poświęcił też okolicznościowe chleby i wieńce dożynkowe z sołectwa Parski, Podłęże, Piaski, Bielawy i Chwalborzyce. Odczytano też okolicznościowe listy skierowane do uczestników uroczystości. Znakomicie zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Świniczanki” z Kapelą Ludową, podczas którego występu gości częstowano chlebem i miodem od lokalnych dostawców. Raczono się także pysznymi ciastami upieczonymi przez gospodynie, a do późniejszej zabawy grał zespół „Twist”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wielkoformatowe fotografie przedwojennych właścicieli dworu – Joanny i Antoniego Kretkowskich – z członkami utworzonych przez nich kółek gospodyń wiejskich oraz rolnego, na których bardzo wiele osób odnajdywało swoich dziadków i pradziadków.

W uroczystościach udział wzięło około 700 mieszkańców. Gospodarzem dożynek był wójt gminy Świnice Warckie Krzysztof Próchniewicz, a organizatorami Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem, Parafia Grodzisko, sołectwa Parski i Podłęże oraz OSP Piaski i OSP Podłęże. Bardzo cieszymy się, że wspólnie udało się zorganizować piękną uroczystość, integrującą lokalne środowiska i cieszącą się prawdziwym zainteresowaniem społeczności.

Relacje i zdjęcia z Dożynek Gminy Świnice Warckie 2016 można znaleźć na następujących stronach:

http://lodz.tvp.pl

http://mojaleczyca.pl

http://www.osp.com.pl

http://www.strefaagro.dzienniklodzki.pl

http://www.swinicewarckie.com.pl

http://www.gokswinicewarckie.pl

https://www.ele24.net

http://www.blaszczyk.senat.pl

http://leczyca.naszemiasto.pl

Wkrótce zaprezentujemy naszą galerię.