80. rocznica bitwy powietrznej nad Parskami i kino w parku!

6 września zapisał się wyjątkowo w historii naszego dworu. Przed południem pod pomnikiem upamiętniającym bitwę powietrzną nad Parskami odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, którą zaszczycili swą obecnością: władze gminy – p. wójt Sylwia Prażnowska i przewodnicząca Rady Gminy p. Halina Jeżak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. Andrzej Karkowski, ks. kanonik Aleksander…