Uncategorized

80. rocznica bitwy powietrznej nad Parskami i kino w parku!

6 września zapisał się wyjątkowo w historii naszego dworu. Przed południem pod pomnikiem upamiętniającym bitwę powietrzną nad Parskami odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, którą zaszczycili swą obecnością:

  • władze gminy – p. wójt Sylwia Prażnowska i przewodnicząca Rady Gminy p. Halina Jeżak,
  • dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. Andrzej Karkowski,
  • ks. kanonik Aleksander Rybczyński i ks. Kryspin Kaźmierczak,
  • przedstawiciel senatora Przemysława Błaszczyka,
  • radni gminy,
  • jej mieszkańcy,
  • uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej,
  • przedstawiciele rodziny Kiersnowskich,
  • krewni uczestników wydarzeń sprzed 80 lat.

Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy i pomodlili się za obrońców Ojczyzny oraz ofiary II wojny światowej. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów, przemówienia wygłosili: p. Andrzej Karkowski, p. Hubert Kiersnowski oraz pani wójt Sylwia Prażnowska. Bardzo poruszający był występ młodzieży szkolnej, przygotowany pod opieką nauczycieli p. Jolanty Milczarek, p. Zofii Czubińskiej i p. Pawła Lewińskiego.

Wieczorem dzięki życzliwości władz gminy, która udostępniła ekran plenerowy z projektorem oraz krzesła, udało się zorganizować w parku zamknięty pokaz filmu „Zrodzeni do szabli”, autorstwa pasjonatów polskiej szabli – Janusza, Bartłomieja i Krzysztofa Sieniawskich. Ów fabularyzowany dokument, wyreżyserowany przez Pawła Deląga, przedstawia istotę polskiej sztuki krzyżowej, czyli pieczołowicie odtworzonej techniki władania szablą. Film jest fenomenalnie zrealizowany i mamy nadzieję, że już niedługo szersza publiczność będzie mogła się z nim zapoznać.

Przed seansem mieliśmy okazję wysłuchać koncertu chóru Cantabile. P. Hubert Kiersnowski przedstawił prezentację autorstwa dr Tomasza Sławińskiego nt. związków rodu Kretkowskich z wytwórnią szabli w Wyszynie, a dr Maciej Tomaszczyk wtajemniczył nas w sekrety wytwarzania stali dymarkowej i pracy historycznych kuźni.

Chór Cantabile

Po filmie mogliśmy porozmawiać z twórcami, którzy dzielili się z publicznością szczegółami dot. przygotowania swojej produkcji. Film powstał dzięki publicznej zbiórce i ogromnemu zaangażowaniu miłośników tradycyjnego polskiego oręża.

Organizatorami pokazu byli Stowarzyszenie Dwór Parski nad Nerem, Związek Szlachty Polskiej i Gmina Świnice Warckie. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zgromadzimy się na projekcji u stóp parkowych kasztanów.